‘గంటా’లా తయారవ్వడానికి ఎవరి మాట వినకూడదో తెలుసా?

రాజకీయాల్లో ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకోవడం చాలా కామన్.. అయితే ఆ తిట్టుకోవడం అనేది కాస్త పద్ధతిగా ఉంటే తప్ప నాయకుల హోదా పెరగకపోగా తగ్గిపోతుంది.

http://www.sakalam.com/ganta-srinivas-rao-comments-on-paper-leak-issue-and-jagan/

Advertisements