శశికళ హత్య: అనీష్ చదువుకోసమే నా కూతురు అమెరికాలో ఉంది: కృష్ణకుమారి

“శశికళ రెండు సంవత్సరాల క్రితమే ఇండియాకు తిరిగి రావాలను కుంది. కాని తన మనవడు అనీష్ ని మెడిసిన్ చదివించాల్సిన కోరికతో అమెరికాలో ఉండాలని నిర్ణయించుకుంది“

http://www.sakalam.com/sasikalas-murder-sasikala-was-staying-in-america-for-the-sake-of-anish-education-says-krishna-kumari/

Advertisements

One thought on “శశికళ హత్య: అనీష్ చదువుకోసమే నా కూతురు అమెరికాలో ఉంది: కృష్ణకుమారి

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s