‘జన సైనికుల్లారా’ కదలిరండి

జనసైనికులకు ఆహ్వానం పలికింది జనసేన పార్టీ. పార్టీలోని వివిధ విభాగాల్లో పనిచేయడానికి, తమ నైపుణ్యాన్ని పార్టీకి ఉపయోగపడేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంది. అనంతపురం జిల్లాతో మొదలవుతున్న ఈ కార్యక్రమం నెమ్మనెమ్మదిగా అన్ని జిల్లాలకు విస్తరిస్తుందని జనసేన పార్టీ ప్రకటించింది.

http://www.sakalam.com/janasena-partys-call-for-the-enthusiastic-speakerswriters-and-analysts-exclusive-for-ananthapuram/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s